Fundacja

Fundacja Niderlandzko – Polskie Centrum Kultury i Edukacji “Quo Vadis” rozpoczęła swoją działalność 14 sierpnia 2007 r.

Inicjatorami utworzenia fundacji byli rodzice oraz nauczyciele działającej już w latach 90tych Polskiej Szkoły im. Henryka Sienkiewicza w Rotterdamie. Chęć kontynuowania działalności szkoły wymagała nadania jej statusu prawnego.

Dostrzegliśmy też potrzebę rozszerzenia działalności fundacji, wynikającą ze zmieniających się potrzeb coraz liczniejszej grupy Polaków decydującej się zamieszkać w naszej społeczności lokalnej.

Głównym celem naszej Fundacji jest przybliżanie dzieciom oraz dorosłym języka polskiego oraz propagowanie kultury polskiej w Holandii. Budujemy także pozytywny wizerunek Polaków mieszkających w Holandii.

Prowadzimy działania promocyjne i informacyjne na rzecz Polonii z okolic Rotterdamu. Działacze fundacji rozpoczęli jako pierwsza społeczność narodowa nawiązywanie kontaktów z gminą i instytucjami publicznymi w Rotterdamie, w sprawach dotyczących obywateli polskich. Po przeprowadzeniu się szkoły sobotniej do gminy Schiedam, rozpoczęła się współpraca fundacji z tą gminą.

Wszystkie osoby pracujące w fundacji są wolontariuszami.

W 2020 roku Fundacji NPC Quo Vadis została przyznana dotacja Stowarzyszenia “Wspólnota Polska” oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów . Dziękujemy!