Zapraszamy na Wierszowisko 2018

Wierszowisko to najważniejsze wydarzenie kulturalne dla naszych dzieci w Holandii. Warto przyjechać, popatrzeć, posłuchać. Co roku, jed­nego dnia, na jed­nej sce­nie, spo­ty­kają się ucznio­wie naszych szkół. Spę­dzamy ze sobą cały dzień, pozna­jemy się, rywa­li­zu­jemy ze sobą, ale i uczymy się od sie­bie, zaprzy­jaź­niamy. Podobno nazywa się Read More …