Młody Ambasador Polski 2013-2014

4 lipca w ambasadzie Polski w Hadze odbyła się miła uroczystość, podczas której Pan Ambasador dr Jan Borkowski  wręczył akty nadania tytułu Młodego Ambasadora Polski dziesięciorgu polskim dzieciom.

Tytuł ten został im nadany jako wyraz uznania za promowanie dobrego wizerunku Polski w Królestwie Niderlandów. Wyróżnieni  przygotowali i przeprowadzili prezentacje w swoich holenderskich szkołach na polskie tematy, wydając tym samym piękne świadectwo zarówno naszej ojczyźnie, jak i sobie samym.

Młodymi Ambasadorami zostali: