Młody Ambasador Polski 2017-2018

W piątek, 28 września 2018r, w Ambasadzie RP w Hadze, miała miejsce miła uroczystość
podsumowująca kolejną edycję projektu Młody Ambasador Polski, podczas której Pan
Ambasador Marcin Czepelak wręczył akty nadania tego zaszczytnego tytułu ponad
trzydziestu młodym Polakom. Tytuł ten jest wyrazem uznania za promowanie dobrego
wizerunku Polski. Cieszymy się niezmiernie, że młodemu pokoleniu na tym zależy.
Młodzi Ambasadorzy Polski pamiętajcie, że ten zaszczytny tytuł zobowiązuje.
Kontynuujcie swoją pracę, dbajcie o dobry obraz Polski i Polaków w świecie.

 • Młodymi Ambasadorami Polski w roku 2018 zostali :
 • Ada van der Haagen
 • Aleksandra Kwaśnik
 • Aleksandra Rachwalska
 • Amanda Wrzosek
 • Bartłomiej Bruś
 • Elisabeth Effiong
 • Ella Slot
 • Feline Fennema
 • Franciszek Sobkowiak
 • Gabrysia Wasiukiewicz
 • Jakub Bogdanowicz
 • Jakub Małaszkiewicz
 • Julia Czajkowska
 • Julia van Halteren
 • Kevin Mlocek
 • Krzysztof Marchlik
 • Livia Maria Kobierska
 • Mateusz Wasiukiewicz
 • Milena Opiela
 • Miłosz Opiela
 • Olaf van der Roest
 • Oliwia Ryngiel
 • Oscar Buis
 • Patryk Jasik
 • Victor van der Wee

Gratulujemy!