Kadra

Dyrektor i koordynator Polskiej Szkoly dla dzieci

Anna Nowak

tel.: 06 456 24 220

e-mail: szkola@npc-quovadis.nl

Pozostali nauczyciele

  • Paulina Lange i Marzanna Sosińska – grupa A (dzieci 3 -letnie)
  • Małgorzata Sygutek i Małgorzata Kubicz –  grupa B (dzieci 4 -letnie)
  • Anna Oberska i Anna Kołodziej –  grupa C (dzieci 5 i 6 -letnie)
  • Izabela Szczepkowska-Granieczny – grupa D (dzieci 7+)
  • Katarzyna Dziugiel – grupa zaawansowana