Materiały do pobrania

Drodzy Rodzice i Opiekunowie,

Opłata za szkołę za rok szkolny 2019-2020 wynosi 100euro za pierwsze i 90euro za kolejne dziecko.

Opłaty należy dokonać do 15 października 2019 przelewem na konto:

STG NEDERLANDS – POOLS CENTRUM VOOR CULTUUR EN EDUCATIE, IBAN:NL28INGB0002998077

lub gotówką w kawiarni szkolnej podczas zajęć.

Przy przelwie na konto poroszę podać imię i nazwisko ucznia.

Jeśli chcą Państwo skorzystać z możliwości płatności w ratach, prosimy o kontakt.

Materiały i informacje dla rodziców, do pobrania w formacie .pdf

Regulamin Polskiej Szkoły w Schiedam

Program nauczania

Karta Wpisu Ucznia