Materiały do pobrania

Drodzy Rodzice i Opiekunowie

Opłata za szkołę za rok szkolny 2017/2018 wynosi 100za pierwsze i 90 za drugie dziecko.

Opłaty należy dokonać do 15 października 2018 – przelewem na konto: STG NEDERLANDS – POOLS CENTRUM VOOR CULTUUR EN EDUCATIE, IBAN:NL28INGB0002998077 te Rotterdam lub gotówką w kawiarni szkolnej podczas zajęć.

Przy przelewie na konto proszę podać imię i nazwisko ucznia.

Jeśli chcą Państwo skorzystać z możliwości płatności w ratach, prosimy o kontakt.

Z góry dziękujemy za dokonane opłaty.

W imieniu szkoły,

Monika Raczek

 

Materiały i informacje dla rodziców, do pobrania w formacie .pdf

Regulamin Polskiej Szkoły w Schiedam

Program nauczania

Karta Wpisu Ucznia