Materiały do pobrania

Drodzy Rodzice i Opiekunowie,

Opłaty za szkołę za rok szkolny 2020-2021 w wysokości 100euro należy dokonać do 15 października 2020 przelewem na konto:

STG NEDERLANDS – POOLS CENTRUM VOOR CULTUUR EN EDUCATIE, IBAN:NL28INGB0002998077

lub gotówką w kawiarni szkolnej podczas zajęć.

Przy przelwie na konto poroszę podać imię i nazwisko ucznia.

Jeśli chcą Państwo skorzystać z możliwości płatności w ratach, prosimy o kontakt.

Materiały i informacje dla rodziców, do pobrania w formacie .pdf

Regulamin Polskiej Szkoły w Schiedam

Program nauczania

Karta Wpisu Ucznia